Khoảnh khắc

Giải trí thứ hai đêy

Nhạc tình phiên bản hơi lỗi… Ngồi nhà chưa ấm chỗ đã lại bay tiếp, nên không có thời gian hát cho tử tế, thôi có bấy nhiêu đó anh chị em xài tạm. Chừng rảnh sẽ hát lại tử tế…

Một trong những bài ❤️❤️❤️ của mình. Khoảnh khắc – Trương Quý Hải.

Video gốc được đăng trên Facebook ngày 17/03/2019.

Xem trên Facebook

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top