Nếu em hiểu

Khi chia tay em anh đã nghĩ rằng
anh đã đánh mất đi bao nhiêu điều
đắng ngắt khói thuốc để tìm quên
lang thang lang thang bên phố nào
đếm bước chân phòng trống trơn
với vết thương còn mới nguyên
nếu em hiểu, tôi đã buồn

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top