Paris Paris…

Add video đầu tiên vào album này, footage Paris. Kỷ niệm 1 thời tuổi trẻ.

Paris, I’m coming back to you now… to find my pieces of memory. A part of me. You.

City of Stars…

Bài gốc được đăng trên Facebook ngày 10/07/2017.

Xem trên Facebook

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top