“ Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả (Shallow men believe in luck. Strong men believe in cause and effect.) ”

- Ralph Waldo Emerson -

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top