Gute Reise!

Gute Reise!

Đôi lúc bạn có thể thấy nhiều người hay cười và luôn muốn làm vui cho người khác. Không phải họ tự nhiên mà an vui, mà đôi khi chỉ đơn giản bởi vì họ đã không còn nước mắt mà khóc cho cuộc đời này nữa.

Bạn sẽ không thể hiểu được một người cho đến khi bạn đếm được bao nhiêu đêm thức trắng, bao nhiêu máu và mồ hôi đã đổ ra trên con đường mà họ đi, và bao nhiêu giọt nước mắt mà họ đã phải nuốt ngược vào trong…

Kỷ niệm sáu tháng bỏ thuốc bằng một điếu Lucky Strike 😊

“There is a story about a guy, named Lucky.”

Gute Reise.

“Chúng ta sống nhờ vào những gì nhận được. Chúng ta làm nên cuộc đời mình bằng những gì chúng ta cho đi.”

Winston Churchill

Bài gốc được đăng trên Facebook ngày 26/07/2017.

Xem trên Facebook

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top