Prague

Prague

Xã hội nào cũng có người này người kia…
Đã bước qua nhưng không đành lòng nên quay lại.

Bài gốc được đăng trên Facebook ngày 05/08/2016.

Xem trên Facebook

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top