Hallelujah – For a peaceful Sunday

No money can buy you peace.

Love these Sundays. Winter is coming…

Bài gốc được đăng trên Facebook ngày 12/11/2017.

Xem trên Facebook

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top